Vals i Himmerik

Vals i Himmerik

Ingen kommentarer til Vals i Himmerik

Snekka er gammal, men motor’n er god.
Vi tøffer ut Krabbesund.
Vi kjenner til skjæret, men nå er det flo,
og vi to går aldri på grunn.

Kontakt

Epost: ljacoby@online.no
Mobil: 950 66 876

Back to Top